סיפורי שואה וגבורה משפחתיים: "השואה לא פסחה על ארצות ערב" מאת נצחיה (נוצי) כהן.

ספור אימי על ה"פרהוד" שואת ארצות ערב. מאת: נצחיה (נוצי) כהן.