חדר הדואר, הצמוד לספריה, פועל בימים ובשעות הבאים:

א' 08:30-10:30
ג' 18:00-19:30
ד' 08:00-10:00
ו' 08:30-10:30

המידע מופיע גם על דלת הכניסה

הודעות בדבר דואר רשום/חבילות נשלחות מחנה בהודעת וואטסאפ,
יש להגיע עם מועד קבלת ההודעה לאיסוף דואר רשום/חבילה. 

חדר דואר וספרייה