חדר הדואר, הצמוד לספריה, פועל בימים ובשעות הבאים:

א' 08:30-10:30
ג' 18:00-19:30
ד' 08:00-10:00
ו' 08:30-10:30

המידע מופיע גם על דלת הכניסה

נציין כי חדר הדואר עבר שידרוג/מיחשוב. 
ההודעות לתושבים על קבלת דואר רשום/חבילות נשלחות אוטומטית ע״י דואר ישראל.
נא להתאזר בסבלנות בהמתנה לקבלת הדואר.
חשוב להגיע עם ההודעה שהתקבלה. 

חנה ופיליס

חדר דואר וספרייה