חדר הדואר, הצמוד לספריה, פועל בימים ובשעות הבאים:

יום א׳  08:30 - 10:30
יום ב׳  17:30 - 19:00
יום ד׳  08:00 - 10:00
יום ו'   08:30-10:30

המידע מופיע גם על דלת הכניסה

נציין כי חדר הדואר עבר שידרוג/מיחשוב. 
ההודעות לתושבים על קבלת דואר רשום/חבילות נשלחות אוטומטית ע״י דואר ישראל.
נא להתאזר בסבלנות בהמתנה לקבלת הדואר.
חשוב להגיע עם ההודעה שהתקבלה. 

חנה ופיליס

חדר דואר וספרייה