חברי וחברות ועדת איכות הסביבה: 

חגית בנית
פיליס נכט
רותי שמש