סיפורו של מושב טל שחר הוא במובנים רבים תמצית סיפורה של מדינת ישראל. היישוב הוקם בשנת 1948, לקראת תום מלחמת העצמאות, כיישוב-משלט וכחלק מהמאמץ למנוע את ניתוקה של ירושלים ממדינת ישראל. משתמה המלחמה, בעודו עושה את צעדיו הראשונים, מצא את עצמו היישוב מתמודד בחזית חדשה - קליטת העלייה.

האתגרים שניצבו לפתחה של המדינה שזה עתה קמה, ניצבו גם לפתחו של טל שחר. חסרי ניסיון בחקלאות ובניהול, חיפשו חברי הגרעין המייסד והחברים שהצטרפו אליהם, את הדרך להתקיים. תוך קשיים פיזיים גדולים. כשברשותם רק אמצעים בסיסיים שקיבלו מן המוסדות המיישבים, פיתחו ענפי חקלאות, התמודדו עם מסתננים מחוץ ועם בעיות חברה וניהול מבית.