"המחנה הראשון" והקמת מושב טל שחר

ביום כ"ד בתשרי תש"ט (27.10.1948) התיישב גרעין "איתנים" על גבעה זאת, השוכנת בשפלת יהודה. חברי הגרעין עלו למקום הזה בהחלטה נחושה להקים את "המושב שלהם" על הכביש העולה משפלת החוף לירושלים, בקטע "כביש הגבורה" שבין "צומת חולדה" ל"צומת שמשון".

היישוב היה אבן שואבת לצעירים וצעירות יוצאי תורכיה, שהתגוררו ביישובים שונים, ולמשפחות יוצאי פרס, שהיו חדורי הכרה ציונית וראו בחקלאות ובבניין הארץ את הגשמת הציונות.

על פי תכנית המתאר, המושב אמור להשתרע על כמה רכסי גבעות ולגלוש לעמק שורק, עד לשפת נחל שורק. בעמקים שבין הגבעות תיסללנה הדרכים בתוך היישוב הבנוי והדרכים המובילות אל שטחי החקלאות שבעמק שורק.

היום, דרך האורך המרכזית, שעל הגבעות, היא רחוב "נהר הירדן", שלאורכו הוקמו מוסדות הציבור.

בשנת תש"י (1950) סיימו החברים לבנות את בתי המגורים ואת מבני המשק המשפחתי, החלו לעבד את שטחי החקלאות, בהדרכת מדריכים חקלאיים, והקימו את התשתית החברתית, בהדרכת מדריכים חברתיים.

אורחי הכבוד בטקס חנוכת המושב היו נשיא המדינה דאז, הפרופסור חיים ויצמן ורעייתו ורה, נציגי תנועת המושבים ונציגי יישובים שכנים.

המושב נושא את שמו של הנרי מורגנטאו (הבן), מזכיר האוצר בממשלת ארצות הברית ולימים נשיא המגבית היהודית המאוחדת. "טל שחר" הוא תרגום השם מגרמנית: מורגן - בוקר, שחר; טאו - טל.