אל תושבי וחברי מושב טל שחר,

 
הנדון : עדכון דיווח מספר נפשות לקביעת הכמות המוכרת  – רשות המים

בהתאם להוראות רשות המים לצורך קביעת כמות ותעריפי המים לכל ישוב וישוב - יש חובה לנהל מסד נתונים עדכני הכולל צילומי ת. זהות לכל משפחה המתגוררת בישוב.
תושב שמקום מגוריו בספח אינו טל שחר, לא יוכל לקבל מכסת מים בתעריף המוכר.
לצורך עדכון מסד הנתונים, עליכם למלא טופס המצ"ב בצירוף צילום ת. זהות של כל בני המשפחה. על הצילום של ת. הזהות לכלול את ספח ת. הזהות.
הנכם מתבקשים להעביר למזכירות האגודה את הטופס מלא וחתום על ידיכם בצרוף צילומי ת. הזהות והספחים עד סוף חודש יוני לכל המאוחר. 
הנכם מתבקשים להעביר את הטופס חתום + ת.ז וספח לדוא"ל: irit.talshahar@gmail.com


חבר / תושב שלא יעביר עד למועד הנ"ל את הטופס וצילומי ת. הזהות כמפורט ירשם בסקר / דיווח 2 נפשות בלבד ונאלץ  לחייבו במחיר המלא בגין צריכת המים הביתית זאת בהתאם להוראות רשות המים.

למידע נוסף בנדון יש לפנות למזכירות  האגודה.
תודה על שיתוף הפעולה.

בברכה,
פיני חלג – מזכיר
מושב טל שחר

טופס סקר נפשות (1).pdf