חינוך

הושלם הליך רישום תלמידי כיתות ז' בשנת תשע"א ל"צפית"