בריכת טל שחר

טלפונים בריכה

מאיה 0505800651

אבי 0505900155

בריכת טל שחר 2018