זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודה

Post date: Oct 15, 2015 7:44:46 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 פקס: 08-9353090

טל שחר, 15.10.15

חברים שלום,

הנדון: זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודה

רקע

שדרוג תקנון האגודה הובא לדיון באסיפה כללית שכונסה ביום ה - 03.09.2015

באסיפה הכללית הובעו דעות שיש צורך בעדכון התקנון, גישה זו התקבלה על דעת כל משתתפי

האספה.

מיד למחרת האסיפה, הועברו התקנון הנוכחי (התקף) וטיוטת התקנון המשודרג בצרוף נוסח החלטת האסיפה לכל החברים בעלי כתובות דואר אלקטרוני. כמו כן החומר המודפס הונח בתאי הדואר של החברים ופורסם באתר האינטרנט של המושב זאת בכדי לאפשר לכל החברים להיות מעורבים בתהליך ולהביע עמדות בכל נושא וסעיף הכלולים בתקנון.

על מנת לקדם את תהליך ההבנה וליבון הנושאים השונים ולאפשר לכלל החברים להביע כל דעה, השגה, או כל הצעה שהיא בקשר לשדרוג התקנון הנכם מוזמנים לישיבה פתוחה של וועד האגודה בהשתתפות עו"ד ענבל זוסמן אשר תתקיים ביום שני 26.10.15 בשעה 20:00 בבית העם אליה מוזמנים כל החברים.

נא השתתפותכם.

בברכה,

ועד ההנהלה

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 פקס: 08-9353090

טל שחר, 15.10.15

חברים שלום,

הנדון: זימון לדיון פתוח בנושא שדרוג תקנון האגודה

רקע

שדרוג תקנון האגודה הובא לדיון באסיפה כללית שכונסה ביום ה - 03.09.2015

באסיפה הכללית הובעו דעות שיש צורך בעדכון התקנון, גישה זו התקבלה על דעת כל משתתפי

האספה.

מיד למחרת האסיפה, הועברו התקנון הנוכחי (התקף) וטיוטת התקנון המשודרג בצרוף נוסח החלטת האסיפה לכל החברים בעלי כתובות דואר אלקטרוני. כמו כן החומר המודפס הונח בתאי הדואר של החברים ופורסם באתר האינטרנט של המושב זאת בכדי לאפשר לכל החברים להיות מעורבים בתהליך ולהביע עמדות בכל נושא וסעיף הכלולים בתקנון.

על מנת לקדם את תהליך ההבנה וליבון הנושאים השונים ולאפשר לכלל החברים להביע כל דעה, השגה, או כל הצעה שהיא בקשר לשדרוג התקנון הנכם מוזמנים לישיבה פתוחה של וועד האגודה בהשתתפות עו"ד ענבל זוסמן אשר תתקיים ביום שני 26.10.15 בשעה 20:00 בבית העם אליה מוזמנים כל החברים.

נא השתתפותכם.

בברכה,

ועד ההנהלה