זכויות כספיות בעקבות ארוע רפואי

Post date: Nov 28, 2011 7:34:21 AM

אנו נתקלים בכך שחברי מושבים רבים אינם יודעים שהם זכאים לקבלת כספים מהביטוח הלאומי או למיצוי זכויות אחרות מול רשויות השלטון כגון: משרד הבטחון, מס הכנסה, קרנות פנסיה ומוסדות רפואיים נוספים.

מצ"ב טופס לבדיקה עצמית בנושא מיצוי הזכויות הרפואית.

במידה והתשובה חיובית על אחת השאלות יש לשלוח את הטופס באמצעות פקס: 03-6918996 או בקשר טלפוני 03-6086305