צהרון לילדי הגנים בטל-שחר

Post date: Aug 18, 2010 8:18:31 AM

במכרז להפעלת צהרונים בגני הילדים לשנת הלימודים תשע"א זכתה החברה ליאורה שבו.

השנה יופעל צהרון אחד לשני הגנים בגן ניצנים.

הרשמה לצהרון אצל ליאורה.