מצ"ב פרוטוקול מס' 1 של ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת

Post date: Jun 4, 2017 11:19:01 AM