ועדת חינוך

Post date: Jul 26, 2011 6:19:00 AM

אנו מזמינים חברים להצטרף לועדת חינוך תרבות ונוער, המעוניינים מוזמנים להודיע לאורן שפי במייל: osheffy@sourceit.co.il .

הנושאים בהם הועדה מטפלת:

א. העשרה לילדים, נוער ומבוגרים

ב. קן הנוער

ג. תרבות 60+

ד. ספורט

נשמח למעורבות פעילה של החברים.

אורן שפי

יו"ר ועדת חינוך תרבות וספורט