ועדת ביקורת

Post date: Jun 27, 2017 6:37:01 AM

כידוע לכם ובהתאם לתקנון האגודה יש לבחור ועדת ביקורת.

עפ"י תקנון האגודה ועדת ביקורת צריכים להיות 3 חברים.

עד כה הציגו מועמדות שני חברים בלבד.

אי לכך אנו פונים אליכם להציג מועמדותכם לשמש חבר שלישי בוועדת ביקורת.

כל חבר שמעוניין להציע את מועמדותו לחברות בוועדת ביקורת ימסור למזכירות האגודה במעטפה עד יום חמישי 6.07.17 בשעה 12:00

במידה ויהיו יותר מאחד (1) מועמד תוכנס אספה כללית לשם בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לבחירת המועמד השלישי.

בברכה

ועד הנהלה

מושב טל שחר