ועד בית הכנסת מושב טל שחר

Post date: Aug 19, 2016 3:37:42 AM

לחברי ותושבי מושב טל שחר

א,ג,נ,.

כפי שרבים מכם מבחינים, בימים אלה אנו נמצאים בעיצומו של תהליך שדרוג מבנה בית הכנסת לרווחת באי בית הכנסת.

שדרוג בית הכנסת כרוך בעלויות רבות וגבוהות.

מקורות המימון לביצוע השדרוג מגיעים מכספי תרומות ונדרים שהצטברו בקופת בית הכנסת וקבלנים / בעלי מקצוע שחלקם תרם את העבודה וחלקם תרם עבודה וחומרים והשתתפות האגודה החקלאית..

למרות האמור לעיל חסרים כספים לסיום השדרוג לשם כך ועד בית הכנסת פונה לחברי ותושבי המושב לגלות רוחב לב ולתרום לבית הכנסת על מנת להשלים את המימון החסר לסיום השדרוג.

מטרתנו היא לסיים את השדרוג לקראת החגים הבאים עלינו לטובה.

אנא תרמו בעין יפה ונדיבה ותבוא עליכם הברכה.

את התרומות ניתן להעביר למזכירות האגודה ו/או לידי אסי פטורי ו/או נמרוד סופרי חברי ועד בית הכנסת.

לכל תורם תינתן קבלה בהתאם.

בברכה

ועד בית הכנסת

מושב טל שחר