להלן הרעיונות וההצעות שהועלו במפגש חברים שהתקיים בספרייה ביום 23.11.15 בנושא שדרוג תקנון האגודה

Post date: Dec 17, 2015 7:08:17 AM

15.12.15

לחברים שלום,

להלן הרעיונות וההצעות שהועלו במפגש חברים שהתקיים בספרייה ביום 23.11.15 בנושא שדרוג תקנון האגודה:

  1. האספה כללית היא הריבון העליון של האגודה ולכן טרם החלטה והצבעה בהצעות לסדר היום שמוגשות לפתחה של האספה הכללית , יש לקיים דיון רחב ככול האפשר העשוי להשפיע ולשנות את הצעות לסדר בסופו של יום.
  2. הוצע לבחון מנגנון / שיטת הצבעה כך שיתאפשר לחברים רבים ככל האפשר להצביע ולהשפיע.
  3. שינוי תקנון יהיה בהתאם לתקנות והנחיות רשם האגודות.
  4. לעניין זכויות הצבעה - הועלה העיקרון שלמשקל שווה לכל משק.
  5. לעניין קבלת חברים - הודגש שיש לפעול בהתאם לנוהל ותקנות רשם האגודות. במקרה של פסילת מועמדות מוצע שלבעל המשק תהיה זכות להגיש ערעור על החלטה ולדרוש דיון נוסף.
  6. בעניין הפעילות הכלכלית והכספית של האגודה הוצע:
  7. כלל התקציב השוטף של האגודה וכל תכנית עסקית תובא לאישור האספה הכללית. ולאור כך הפעילות הכלכלית והעסקית של הועד נגזרת מאישור האספה הכללית.
  8. כל חבר שלא ירצה לקחת חלק במיזם שאושר ע"י אספה הכללית יהיה רשאי לעשות זאת.

רשם: פיני חלג