תשלום היטל ביוב

Post date: Aug 29, 2012 5:22:20 AM

בהמשך לחוזר בנושא היטל הביוב שנשלח אליכם מיום 20.08.12

להלן סיכום של שני הועדים, ועד מקומי וועד האגודה החקלאית:

  1. הנכם מוזמנים לפגישה בנדון אשר תתקיים ביום שני 3.09.12 בשעה 20.00 בבית העם בהשתתפות מר נמרוד יפה – ס. ראש המועצה האזורית מטה יהודה ונציגי בנק לאומי.
  2. על החברים / התושבים להעביר למזכירות האגודה תשלום עבור ההיטל במזומן של הסכום הנדרש לא יאוחר מ- 14.09.12.
  3. חברים / תושבים המעוניינים לקבל הלוואת מימון כדי לבצע את תשלום היטל הביוב יוכלו לקבל הלוואה בתנאים נוחים מבנק לאומי .
  4. נציגי הבנק יקבלו את החברים / תושבים המעוניינים לקבל הלוואה במזכירות האגודה:

יום שלישי 4.09.12 בין השעות 17.00-20.00.

יום רביעי 5.09.12 בין השעות 17.00-20.00.

יום חמישי 6.09.12 בין השעות 8.30-11.00.

  1. לקבלת פרטים / הבהרות / שאלות בנושא היטל הביוב וההלוואות ניתן לפנות ליו"ר הועד החקלאי, שמואל כהן, וליו"ר הועד המקומי זאב הראל וכן למזכיר האגודה החקלאית פיני חלג.
  2. לתשומת לבכם אי עמידה בהסדר שגובש עם המועצה יגרום לכך שהסכום הנדרש יהיה גבוה באופן משמעותי מהסכום שבהסדר ויחייב התחשבנות ישירות של כל חבר / תושב מול המועצה.
  3. שיתוף הפעולה הינו חיוני לעמידה בהסדר ותנאי התשלום שגובשו עם המועצה.

בברכת חברים

שמואל כהן – יו"ר זאב הראל – יו"ר

ועד האגודה ועד מקומי

מושב טל שחר מושב טל