תרומה לדירת גרעין עודד

Post date: Aug 3, 2011 6:32:39 AM

לדירת הגרעין דרושות ספות שידות ומדפים.

המעוניינים יפנו לשרון כ"ץ לתיאום.

02-9900874, 0527250726