תכנית אב כוללת למושב

Post date: Jan 29, 2018 10:38:41 AM

כפי שידוע לכם האגודה גיבשה תכנית אב כוללת למושב.

חבר שירצה בכך יוכל לעיין בתכנית האב ובתקנון התכנית אשר יוצגו במזכירות האגודה במהלך ימי ושעות פעילות המזכירות.

התכנית תוצג עד יום שני 19.02.18 בשעה 12:00.

חבר שיהיו לו הערות / שאלות לגבי התכנית יעביר אותם בכתב עד למועד זה למזכירות האגודה.

ביום שני 19.02.18 בשעה 20:00 יתקיים בבית העם דיון פתוח לכל חברי האגודה בהשתתפותו של האדריכל אבי בן גור שיציג וישיב להערות ושאלות החברים.