תכנית אב כוללת למושב

Post date: Jan 25, 2018 9:22:19 AM

כפי שידוע לכם האגודה גיבשה תכנית אב כוללת למושב.

חבר שירצה בכך יוכל לעיין בתכנית האב ובתקנון התכנית אשר יוצגו במזכירות האגודה במהלך ימי ושעות פעילות המזכירות.

התכנית תוצג עד יום שני 19.02.18 בשעה 12:00.

חבר שיהיו לו הערות / שאלות לגבי התכנית יעביר אותם בכתב עד למועד זה למזכירות האגודה.

ביום רביעי 28.02.18 בשעה 18:30 יתקיים בבית העם דיון פתוח לכל חברי האגודה בהשתתפותו של האדריכל אבי בן גור שיציג וישיב להערות ושאלות החברים.

בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

halagp@gmail.com