תהליך מיפוי הנחלות ומשקי העזר במושב

Post date: Oct 25, 2010 9:21:41 AM

לחברים שלום רב!

תהליך מיפוי הנחלות ומשקי העזר במושב מתקרב לסיומו.

התהליך החל לפני כ – 5 שנים על-ידי משרד הפנים, במטרה להסדיר לתמיד גודל חלקות ומיקום

גבולות ובכך לקדם רישום בעלות בטאבו.

עבודת היחידה לרישום משבצות הסתמכה על הגבולות והשטחים, כפי שהם מופיעים בתב"ע משנת 1995.

בחודשים הקרובים תחתם מפת רישום המשבצת של טל שחר ע"י יו"ר ועדת בניין עיר של המועצה ותקבל תוקף חוקי ומחייב.

מאז נשלחה המפה לעיון החברים (לפני שלוש שנים בערך), נעשו מספר שינויים קלים במיקום גבולות, במקרים בהם השכנים לגבול הסכימו על כך ושלחו מדידה מוסכמת וחתומה על ידם.

גם לאחר סיום הרישום ניתן יהיה לתקן גבולות, אך התהליך יהיה יקר וממושך בהרבה. (שינוי תב"ע נקודתי)

אנו פונים לחברים שטרם סיימו, לזרז את הטיפול בעניינם. בכל מקרה בו ניתן להגיע להסכמה בין שכנים, יש לפנות לפיני חלג לקבלת הנחיות לביצוע השינוי.

לאחר סוף אוקטובר לא נוכל לסייע בהעברת השינוי ליחידה לרישום משבצות.