אסיפה כללית – אגודה חקלאית 16.01.17

Post date: Jan 16, 2017 7:24:40 PM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-0 16.01.17

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 30.01.17 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2017.

2. אישור מאזן האגודה לשנת 2015.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

הצעת התקציב לשנת 2017 ונתוני מאזן האגודה לשנת 2015 יופצו בנפרד.

המזכירות

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

16.01.17

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 30.01.17 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2017.

2. אישור מאזן האגודה לשנת 2015.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

הצעת התקציב לשנת 2017 ונתוני מאזן האגודה לשנת 2015 יופצו בנפרד.

המזכירות