אסיפה כללית – אגודה חקלאית

Post date: Jan 9, 2018 7:15:03 PM


הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 29.01.18 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

    1. דיון בהצעה לשינוי התקנון שהוכנה לאחרונה על ידי צוות הניסוח במלואה וללא שינויים.
    2. דיון בנק' אי הסכמה בטיוטה המוצעת לבין הנוסח שגובש על ידי הועד.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

הערות: - העתק מהתקנון המוצע וחומר נלווה יופצו כשבוע ימים לפני מועד האסיפה. ניתן יהיה לקבלם ממזכירות האגודה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – יש לפנות לכתובת המיל הר"מ.

בברכה

פיני חלאג – מזכיר

מושב טל שחר

halagp@gmail.com