אסיפה כללית – אגודה חקלאית תאריך: 23.02.14

Post date: Feb 23, 2014 8:44:00 AM

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 17.03.14 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולבחירת ועדת ביקורת.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

המזכירות

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טלפון: 9340825, פקס: 9353090-08

תאריך: 23.02.14

אסיפה כללית – אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 17.03.14 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולבחירת ועדת ביקורת.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

המזכירות