אסיפה כללית – אגודה חקלאית

Post date: Dec 5, 2013 1:57:23 PM

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 30.12.13 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. דוח פעילות וכספי ע"י יו"ר האגודה. .

2. חלוקת רווחים שנת 2013.

3. אישור תקציב 2014.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

הצעת תקציב האגודה לשנת 2014 תופץ לחברים בנפרד.

המזכירות