שימוש במבנה ציבור

Post date: Sep 13, 2010 7:32:13 AM

מחירון דמי שימוש במבנה ציבור לצרכי הקהילה מצורף.