פרוטוקול ועדת קלפי מיום 23.04.14 – פרסום תוצאות הבחירות

Post date: Apr 27, 2014 7:41:45 AM

לחברים שלום,

א.נ.,

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מיום 23.04.14 – פרסום תוצאות הבחירות

להלן תוצאות הבחירות לוועד האגודה שהתקיימו ביום 23.04.14:

מס חברי האגודה ביום ההצבעה 149.

מס' המשתתפים בהצבעה 121.

מס' קולות הפסולים 0.

  1. ויילר דוד – 84.
  2. צורבל גיורא – 72.
  3. סבוראי שחר – 62.
  4. סופרי נמרוד – 59.
  5. רון דוד – 59.

החברים סופרי נמרוד ורון דוד שקבלו מס' קולות זהה (59 קולות) זומנו לועדת הקלפי. ועדת הקלפי הציגה בפניהם את העובדה כי קבלו מס' זהה של קולות . ועדת הקלפי בקשה את חוו"ד של היועץ המשפטי של האגודה עו"ד זאב לנדר ובמקביל ועדת הקלפי בהתייעצות עם שני החברים הוחלט על ספירה חוזרת מאחר ורון דוד נמרוד סופרי לא הסכימו לרוטציה ואף אחד מהם לא הסכים לוותר רעהו.

נערכה ספירה חוזרת לבקשתו של רון דוד, בתום הספירה החוזרת התוצאות בין רון דוד ונמרוד סופרי הייתה זהה לתוצאה של הספירה הראשונה של ועדת הקלפי. ובכל זאת נמצאה טעות בספירה של קול אחד נוסף לסבוראי שחר.( 62 קולות במקום 61 קולות) עובדה אשר לא השפיעה על בחירתו של סבורא שחר.

ועדת הקלפי אימצה את המלצת עו"ד לנדר שנתקבלה בנוכחותם של שני החברים על קיום הגרלה שבסופה זכה החבר סופרי נמרוד. (בזריקת מטבע)

אי לכך נבחרו 4 החברים הראשונים ברשימה לוועד הנהלה.

ועדת הקלפי מודה לבוחרים ומברכת את הנבחרים בהצלחה.

בברכה

וועדת קלפי

יוגב יצחק – יו"ר

גוב ארי יפה

צדוק דרור

--

בברכה

פיני חלג - מזכיר