פתיחת הספריה

Post date: Aug 23, 2011 9:49:49 AM

לידיעת התושבים:

בשעה טובה ומוצלחת הסתיימו השיפוצים בבית העם, המזכירות והספריה.

המזכירות חזרה למשכנה המשופץ, הספריה פועלת בשעות הרגילות.