פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 6/2016

Post date: Jun 21, 2016 5:35:54 AM

ישיבת ועד מקומי מתאריך 13.6.16

נוכחים- זאב הראל, מדיוני שי, שמוליק יחיא, רומי קנבל , גלי בן מיכאל -

חברי ועד מקומי

חנה אוחיון – מזכירת הועד המקומי

רוית אביב - מנהלת פרוייקטים

מיקי פרנקוביץ –

בני אלירז – סגן ראש המועצה ונציג הישוב במועצה

נעדרו: - סופרי נמרוד, דפנה ארבל

נושאים:

1. פרישת רוית אביב

2. הכנת נוסח פרסום למשרה שהתפנתה

3. הכנה לישיבה עם ניב ויזל

4. שונות

החלטות:

1. פרישת רוית – רוית הודיעה על התפטרותה, אנו מאחלים לה בהצלחה.

2. לפרסם מכרז פנימי למשרת עבוד/ת במקום רוית עפ"י נוסח מצורף.

3. הנושאים לישיבה עם מ"מ ראש המועצה ניב ויזל:

א. היטל כבישים – יוצג ע"י זאב

ב. הקמת בי"ס תיכון צומח בטל שחר – רומי

ג. ביצוע גמר מדרכות – רוית

ד. בי"ס צפית

ה. העלאה חריגה של מיסי ארנונה ועד מקומי על עסקים - זאב

ו. הסכם עם הועד החקלאי בנושא שטח להקמת בי"ס - רומי

ז. מגרש כדורגל - זאב

ח. ניקוי המושב עם מטאטא כבישים – זאב

ט. אתר גזם -זאב

י. אתר מיחזור – קרטונים ובקבוקים -זאב

יא. תפקוד מוקד המועצה -רומי

הוחלט מי יציג כל נושא בדיון.

כמו כן הוחלט לבקש כי ורד כהן היועצת המשפטית של המועצה תוזמן .

4. אתר מיחזור – הוחלט לזמן פגישה בשטח בהשתתפות: שמוליק כהן, זאב הראל, מיקי פרנקוביץ, אלי שדות, רומי קנבל, נמרוד סופרי, ביום שלישי או רביעי בשעה 20:00

______________ ________________

יו"ר ועד –זאב הראל חותמת ועד מקומי