פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 2/2016

Post date: Feb 24, 2016 10:38:36 AM

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 2/2016

ישיבת ועד מקומי מתאריך 22.2.16

נוכחים- זאב הראל, דפנה ארבל , שמוליק יחיא, רומי קנבל ,

גלי בן מיכאל - חברי ועד מקומי

חנה אוחיון – מזכירת הועד המקומי

רוית אביב - מנהלת פרוייקטים

נעדרו: - מיקי פרנקוביץ - נציג הישוב במועצה,

סופרי נמרוד

מדיוני שי

על סדר היום:

1. אישור הצעת מחיר לרענון ערכת החיאה/תיק רופא

2. בריכת שחיה – הפעלה ע"י ועד מקומי (חוו"ד רו"ח+יועץ משפטי)

3. דיון בנושא מים – לבקשת שי מדיוני

4. מחסום למזכירות – לבקשת שי מדיוני

5. הרחבת שטחי תחנת דלק תרום בכניסה למושב – לבקשת שי

6. הצעת מחיר שינוי מדרכה לכיון לולים מבוקרים

7. הפעלת ארועים בבית העם – חוו"ד משפטית

8. רו"ח – תוספת שכ"ט

9. מכרז שמירה - דיווח

10. ועדת היגוי משותפת – מועד ישיבה ראשונה

11. שונות – בי"ס צפית

החלטות:

1. יואב לקטוש ביצע בדיקה של התיק רופא ומצא כי ישנם תרופות שפג תוקפן. התקבלו 2 הצעות מחיר לרענון התרופות בתיק:

א. ש.א.ג על סך 1921 ₪

ב. דקר – על סך 2326 ₪

הוחלט לקבל את ההצעה של חברת ש.א.ג

כמו כן יש לרענן את הנהלים של צוות הכוננות ולהכין מגנט חדש מעודכן של חברת השמירה החדשה והחברים בעלי ההכשרה במתן עזרה ראשונה. יש להזמין את יואב לישיבה הבאה (באחריות חנה).

2. לאור הקשיים הבירוקרטיים העומדים בפני הועד המקומי להפעלת בריכת השחיה במתכונת כפי שהיתה בשנים האחרונות הוחלט כי הבריכה תופעל דרך האגודה החקלאית.

3. מאחר ושי לא הגיע לישיבה נושא המים יובא לדיון בישיבה הבאה בה שי יהיה נוכח.

4. מחסום למזכירות – הורים רבים מגיעים לאסוף את ילדיהם מחוגים המתקיימים בבית העם ונכנסים עם רכבם עד המדרגות ומסכנים את הילדים שיוצאים מהחוג, לאור האמור הוחלט לאסור כניסת כלי רכב למזכירות למעט לפריקת ציוד. אנו מבקשים מהתושבים להקפיד למלא את הנהלים. באחריות חנה ורוית להזמין שלט אין כניסה ולהוציא הודעה במייל ובוואטסאפ.

5. מושב תרום הגיש תוכניות להסבת אזור מסחרי בתחום תחנת הדלק של מושב תרום בכניסה למושב טל שחר. זאב עדכן כי הועד החקלאי מגיש התנגדות למהלך זה. זאב הראל הינו חלק מהצוות שמגיש את ההתנגדות ע"י הועד החקלאי. הועד המקומי תומך בהחלטה זו.

6. התקבלה הצעת מחיר לשינוי תכנון הכביש והמדרכה מהכיכר ללולים המבוקרים שבוצע ולמקם את המדרכה מהצד הדרומי לצד הצפוני בסך 6000 ₪ – הוחלט להזמין את גיל נכט לישיבה הבאה למתן הסבר על ההצעה.

7. הפעלת אירועים בבית העם – לאחר קבלת חוו"ד משפטית בנדון הוחלט כי יש להכין הסכם עם המפיק ולכלול בהסכם את הסעיפים הבאים:

א. ביטוח,

ב. אחריות מקצועית,

ג. רישיון עסק

ד. המפיק משלם למושב בגין השימוש במבנה.

ה. ההכנסה מהארוע תושקע בבית העם.

ו. לועד המקומי אין ולא יהיו סיכונים כספיים מהפקת הארוע.

ז. באחריות המפיק להחזיר את האולם נקי תוך 24 שעות מהארוע.

לאחר חתימה על ההסכם ניתן להפיק ארועים בבית העם.

8. לבקשת מנהל החשבונות אבי אלימלך אושרה תוספת של 1000 ₪ + מע"מ מיום 1.1.16 שתשולם ע"י שני הועדים (500 ₪ + מע"מ מכל ועד).

9. מכרז שמירה – ועדת בטחון סגרה עם חברת בן בטחון הסכם למתן שירותי אבטחה וסיור על פי המכרז שהתקיים. להוציא חוזר לחברים ולעדכן אותם כי חברת השמירה התחלפה ומיום 15.3.16 חברת בן בטחון תספק את שירותי האבטחה והמוקד. באחריות חנה להודיע לחברות שלא זכו במכרז + להוציא מייל לתושבים.

10. ועדת היגוי משותפת - נקבעה פגישה ראשונה של הועדה בתאריך 7.3.16 בשעה 08:30 במזכירות בהשתתפות עו"ד של תנועת המושבים עמית יפרח.

11. שונות:

א. בי"ס צפית – לתאם פגישה דחופה עם ראשת המועצה האזורית יואב מתי צרפתי על מנת לנסות להכניס את תלמידי טל שחר ללמוד בצפית גם בשנת הלימודים הבאה. ניתן להיעזר בדורית אוחנה לקידום הנושא. באחריות רוית.

ב. בי"ס אזורי – להיפגש עם שחר כץ לקבלת נתונים על מספר הילדים העולים לכיתה ז' בשנים הבאות מהאזור. גלי + זאב יפגשו עם שחר ויביאו את הנתונים לישיבה הבאה. גלי תרכז את הנושא מול כל הרשויות.

ג. קופ"ח כללית – התקבלה הודעה מקופ"ח על סגירת המרפאה בתאריך 1.6.16. הוחלט לקבוע פגישה עם מנהלת המחוז ד"ר עדה בן ששון על מנת לשנות את ההחלטה. באחריות חנה.

______________ ________________

יו"ר ועד –זאב הראל חותמת ועד מקומי