פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

Post date: May 17, 2018 9:59:41 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08

תאריך: 17.05.18

לחברים שלום,

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

משתתפים: אסי פטורי – יו"ר, לילך ישראל, עוזי מדיוני.

פיני חלג – מזכיר האגודה

    1. הבחירות לוועד האגודה תתקיימנה ביום שני 21.05.18

בין השעות 18.00-22.00 בספריה.

    1. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח יצביע בשמו. בנוסף חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי ליפות כוחו של כל חבר אגודה להצביע בשמו.
    2. בהצלחה לחברים המועמדים.

בברכה

ועדת קלפי

אסי פטורי – יו"ר

ליל ישראל

עוזי מדיוני