פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

Post date: Jun 4, 2015 11:52:11 AM

טל-שחר מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

דואר נע עמק שורק מיקוד 76805 טל:9340825-08 פקס:9353090-08

תאריך: 4.06.15

לחברים שלום,

הנדון : פרוטוקול ועדת קלפי מס' 3

משתתפים: צדוק דרור – יו"ר הועדה, חגית בנית,

אסי פטורי- טלפונית, פיני חלג.

בהמשך לפרוטוקולים 1 ו – 2 שפרסמה ועדת הקלפי.

הוחלט כי חברים הרתוקים לביתם ואין ביכולתם להגיע לספריה על מנת למלא את זכותם להצביע בבחירות לוועד האגודה ועפ"י התקנון אינם יכולים לתת יפוי כח - מתבקשים להודיע טלפונית לחברי הועדה מראש והקלפי תגיע אליהם לביתם למימוש זכות הצבעה בין השעות 16.00-17.00:

צדוק דרור – 050-4477574

חגית בנית – 054-7741380

אסי פטורי – 050-5436383

פיני חלג (מזכיר) – 054-7448732.

דגשים נוספים:

    1. הבחירות תתקיימנה ביום שני 8.06.15 בין השעות 17.00-21.00 בספריה
    2. חבר אגודה רשאי ליפות את כוחו של בן זוגו בלבד ומיופה הכח יצביע בשמו. חבר/ה השוהה בחו"ל רשאי/ת ליפות כוחו של חבר אחר ובלבד שמיופה הכח לא יצביע עם יותר משני יפוי כח.
    3. בהצלחה למתמודדים.

בברכה

ועדת קלפי

צדוק דרור – יו"ר

חגית בנית

אסי פטורי