פרוטוקול ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת מיום 13.06.17

Post date: Jun 13, 2017 6:00:44 PM