פרוטוקול אספה כללית נדחית

Post date: Oct 21, 2015 9:21:04 AM

דף מס' 1

פרוטוקול אספה כללית נדחית

שם האגודה : טל שחר – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

תאריך הישיבה : 18.10.15.

מס' חברי האגודה ביום האספה : 146.

מס' חברי האגודה המשתתפים באספה: 34.

מוזמנים:

יו"ר האספה : דני מדיוני.

מזכיר האספה: פיני חלג.

סדר יום:

על סדר היום:

  1. קבלת חברים לאגודה:
   1. כרמל ודותן גורן – משק 38.
   2. איריס ורני דובנוב – משק 80.
   3. עדי הראל – משק 85.
   4. יצחקי ודינה לוי – משק 44.
   5. קרן ואיתי מדיוני – משק 3.
   6. איריס וליאור מדיוני – משק 20.
   7. סול ושלמה עיני – משק 84.
   8. ישראל אורית פטורי – משק 25.
   9. רועי פישמן – משק 5.
  2. אישור עקרוני לחלוקת רווחים בשנת 2014 עפ"י סעיף 62 לתקנות מס הכנסה.

החלטות:

.

  1. הוחלט פה אחד לקבל את החברים :
   1. כרמל ודותן גורן – משק 38.
   2. איריס ורני דובנוב – משק 80.
   3. עדי הראל – משק 85.
   4. יצחקי ודינה לוי – משק 44.
   5. קרן ואיתי מדיוני – משק 3.
   6. איריס וליאור מדיוני – משק 20.
   7. סול ושלמה עיני – משק 84.
   8. ישראל אורית פטורי – משק 25.
   9. רועי פישמן – משק 5.
  2. הוחלט לאשר עקרונית כי חלוקת הרווחים בשנת 2014 עפ"י סעיף 62 לתקנות מס הכנסה.

בעד – 19 נגד – 0

החלטה נתקבלה.

( - ) ( - )

דני מדיוני – יו"ר פיני חלג – מזכיר