פרוטוקול מס' 2 של ועדת קלפי מיום 20.08.12

Post date: Aug 21, 2012 4:47:17 AM

נוכחים :, אבי גופר, שלמה גבע, שלמה אברהמי.

להלן תוצאות הצבעה : לאישור התצ"ר (תוכנית לצורכי רישום).

סה"כ בעלי זכות בחירה - 154.

מס' המצביעים - 68.

בעד - 62.

נגד – 5.

פסולים – 1.

התצ"ר אושר ברוב קולות.

בברכה

אבי גופר

שלמה גבע

שלמה אברהמי