פינוי גזם ופסולת גושית לאתר המיחזור ליד הבריכה

Post date: Jun 23, 2010 2:01:36 PM

אתר מיחזור – יש לזרוק אשפה גושית במכולות בהתאם למפורט על גבי השלטים בלבד.

נא להשליך את הגזם כמה שיותר פנימה באתר, על מנת לאפשר מעבר לבאים אחריכם.

חל איזור להשליך פסולת בנין באתר, האתר מתועד במצלמות.

האתר פתוח לתושבי טל-שחר בלבד בימים ג', ו' בין השעות 14:00-17:00.