נציג לאסיפה כללית של להקות רביה מבואות ירושלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Post date: Oct 13, 2015 4:31:11 AM

לחברים שלום,

הנדון: נציג לאסיפה כללית של להקות רביה מבואות ירושלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

בכוונת להקות רביה מבואות ירושלים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ לקיים אסיפה כללית.

על האגודה לבחור נציג אשר ייטול חלק באסיפה זו.(מועד וסדר יום ישלחו לנציג שיבחר ישירות ע"י מארגני האסיפה)

חבר/ה המעניין לשמש כנציג/ה האגודה באסיפה זו עליו/ה להציג בכתב למזכירות עד ליום ראשון 18.10.15 בשעה 12.00.

במידה ותתקבל יותר מפניה אחת נקיים אסיפה כללית לבחירת המועמד.

בברכה

פיני חלג - מזכיר