מצ"ב לידיעתכם : פרוטוקול ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת מיום 13.06.17‎

Post date: Jun 13, 2017 5:58:29 PM