מתקן טיהור טל-שחר

Post date: Dec 16, 2010 1:41:46 PM

בשעה טובה ומוצלחת מתקן הטיהור בטל-שחר החל לפעול, לאחר כ- 12 שנים ששכונות ההרחבה היו מחוברות למתקני איגום ביוב ושילמו כסף רב עבור שאיבת הביוב הזמני.

חברי ההרחבה שהיו מחוברים לביוב הזמני חוברו לביוב הקבע.

חברי ההרחבה שלא היו מחוברים לביוב הזמני מוזמנים להתחבר לביוב הקבע

ולהודיע לאחר ההתחברות למזכירות.