מערך כבישים ומדרכות סביב בי"ס "השחר"

Post date: Jan 23, 2012 10:25:48 AM

בעקבות פניות רבות של יו"ר הועד המקומי זאב הראל למשרד התחבורה בעניין הסכנה האורבת לילדי טל שחר המגיעים לביה"ס ברגל התקבלה סוף סוף תשובה כי בימים אלה נבחנת בקשתנו ולהלן העתק המכתב: