מערך כבישים ומדרכות בבי"ס האזורי יסודי "השחר" בטל שחר

Post date: Oct 5, 2011 11:35:30 AM

בימים אלה הוציא יו"ר הועד המקומי מכתב לשר התחבורה מר ישראל כץ בעניין מדרכות סביב בי"ס היסודי "השחר"

לכבוד

מר ישראל כץ – שר התחבורה

בפקס:

הנדון: מערך כבישים ומדרכות בבי"ס האזורי יסודי "השחר" בטל שחר

כבוד השר!

תשתית הכבישים בטל שחר נמצאת בקריסה ולא נותנת מענה לצרכים.

הגידול המבורך באוכלוסיית הישוב והאזור והגדלת ביה"ס האזורי לא זכו למענה מבחינת תשתיות כבישים ומדרכות.

הכבישים הקיימים אינם יכולים להכיל את כמות התנועה של רכבים פרטיים ואוטובוסים להסעת תלמידים הפוקדים את הישוב מדי יום.

העדר מדרכות (למעט מדרכה קטנה שנסללה לאחרונה בסיוע המועצה האזורית) גורם לסכון רב לילדי הישוב הצועדים רגלית לביה"ס וממנו וכן לאוכלוסייה כולה.

בפנייה קודמת למשרדך נעננו שיש להעביר פנייה דרך המועצה האזורית וכך עשינו.

ב- 2.7.11 בהמשך לפנייתנו המסודרת התקבלה תשובה שהנושא יתוקצב ע"י משרדך עוד בשנת 2011.

לצערנו עומדים אנו היום ברבעון האחרון לשנת 2011 ודבר לא נעשה.

כבוד השר!

אני פונה אליך להפעיל את מלוא סמכותך ואחריותך ולסייע בפתרון הבעיה.

בהעדר פתרון הולם לא יהיה מנוס מלסגור את שער הישוב בפני כלי רכב כולל אוטובוסים להסעת תלמידים דבר אשר בהחלט יפגע במערך החינוך באזור אך ייתן בטיחות בדרכים לילדינו ותושבינו.

רצ"ב התכתבויות קודמות בנושא.

בכבוד רב,

זאב הראל

יו"ר ועד מקומי

העתקים:

מר גדעון סהר – שר החינוך

מר משה דדון – ראש המועצה

מר גנות יעקב – מנכל משרד התחבורה

מר יצחק זוכמן – סמנכ"ל בכיר תשתיות ופיתוח

מר נימי יפה - סגן ראש המועצה