מקלטים

Post date: Aug 23, 2011 9:53:51 AM

ברצוננו לעדכן את התושבים כי המקלטים הציבוריים מוכנים לזמן חירום.

מפתחות למקלטים נמצאים במזכירות ואצל החברים המתגוררים בסמיכות למקלט.

מקלט מול המזכירות - מפתח נמצא אצל דיירי משפ' בן שטרית.

מקלט צרכניה - מפתח אצל משפ' דקל חיים.

מקלט סגל - מפתחות אצל משפ' סגל.

במקרה חירום המקלטים יהיו פתוחים לציבור.