מכתב לחברים משרון

Post date: Aug 18, 2010 8:15:09 AM

לאחר 3 שנים ,אני מסיימת את עבודתי.

תודה לתושבים שנתנו מילה טובה והושיטו יד לעזרה.

תודה לוועד המקומי שתמך,התעניין וקידם עניינים חינוכיים.

המפגש עם בני הנוער והילדים הוא מרגש ומלמד .

אני מאחלת בהצלחה לרווית אביב שמחליפה אותי בתפקיד.

בברכה,

שרון כ"ץ