מכרז למתן שירותי שמירה במושב טל-שחר

Post date: Jun 23, 2010 2:14:09 PM

ביום חמישי 3.6.10 פורסם ע"י הועד המקומי מכרז למתן שירותי שמירה בתחום היישוב טל-שחר.

את הטפסים להגשת ההצעה ופרטי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הועד המקומי בשעות העבודה הרגילות (כל יום 08:00 - 13:00 וביום שישי עד השעה 12:00) תמורת 500 ש"ח שלא יוחזרו. טלפון לקבלת מידע נוסף: