מכרז הפעלת צהרונים

Post date: Jun 23, 2010 2:15:12 PM

ועד המושב מבקש הצעות להפעלת צהרונים בגני הילדים לשנת תשע"א, את ההצעות יש למסור במזכירות עד 6.7.10