כנס לקוחות בנושא שוק ההון

Post date: May 13, 2012 7:41:39 AM

הננו מתכבדים להזמינך לכנס בנושא שוק ההון שבמסגרתו יועברו ההרצאות הבאות :

1. הרצאה בנושא : "שוקי המט"ח והזירה הגלובלית- מאיפה ולאן?"

ההרצאה תועבר ע"י מר דרור זקש.

2. הרצאה בנושא : "סקירת מאקרו על השוק המקומי והשווקים בחו"ל"

ההרצאה תועבר ע"י מר דודו הולצמן .

הכנס יתקיים ביום ג', 29.05.2012, בשעה 19.00

במושב טל שחר באולם בית העם.

בכנס יוגש כיבוד קל

נשמח לראותך בין באי הכנס

ואנו מקווים כי הרצאות אלה יתרמו ויסייעו לך בהבנת והכרת תחומים אלה.