כנס לקוחות בנושא שוק ההון

Post date: May 13, 2012 6:23:43 AM

לכבוד

לחברי ותושבי מאי 2012

מושב טל שחר

ג.א. נכבד/ה

הנדון: כנס לקוחות בנושא שוק ההון

הננו מתכבדים להזמינך לכנס בנושא שוק ההון שבמסגרתו יועברו ההרצאות הבאות :

1. הרצאה בנושא : "שוקי המט"ח והזירה הגלובלית- מאיפה ולאן?" ההרצאה תועבר ע"י מר דרור זקש.

2. הרצאה בנושא : "סקירת מאקרו על השוק המקומי והשווקים בחו"ל"

ההרצאה תועבר ע"י מר דודו הולצמן .

הכנס יתקיים ביום ג', 29.05.2012, בשעה 19.00

במושב טל שחר באולם בית העם.

בכנס יוגש כיבוד קל

נשמח לראותך בין באי הכנס

ואנו מקווים כי הרצאות אלה יתרמו ויסייעו לך בהבנת והכרת תחומים אלה.

נבקש לציין כי אין הרצאות אלו מהוות תחליף למתן ייעוץ ספציפי המתחשב בנתוניך, צרכיך ומטרותיך הספציפיים ואין לראות בהם מתן המלצה, ייעוץ או חוות דעת מטעם הבנק לגבי כדאיות ההשקעה בתחום ו/או במכשירים הפיננסיים נשוא ההרצאה, וככל שמדובר בהרצאות של בית השקעות "תמיר פישמן ", אין הבנק אחראי לתוכנם ואין לראות בהן המלצה לפעילות באמצעות חברות אלו.

בכבוד רב ובברכה,

הבנק הבינלאומי

סניף רחובות

נא אשרו השתתפותכם:

גלית – 08-9360416

חני - 08-9360417