הזמנה לאסיפה כללית נדחית – אגודה חקלאית

Post date: Mar 18, 2014 6:54:41 AM

תאריך: 18.03.14

הזמנה לאסיפה כללית נדחית – אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום שני בתאריך 31.03.14 תתקיים אסיפה כללית נדחית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לוועד האגודה ולועדת ביקורת.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

המזכירות