הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

Post date: Jul 27, 2017 12:00:41 PM

תאריך: 28.07.17

הזמנה לאסיפה כללית– אגודה חקלאית

הננו להודיעכם כי ביום חמישי בתאריך 10.08.17 תתקיים אסיפה כללית של חברי טל-שחר (משקים) בשעה 19:00 בבית העם.

על סדר היום:

1. בחירת ועדת קלפי לקיום בחירות לבחירת נציג שלישי לוועדת ביקורת.

באם לא יהיה פורום חוקי לקיים את האסיפה בשעה האמורה, היא תדחה לשעה 20:00 באותו יום ובאותו מקום, ותתקיים בכל מספר משתתפים, ותהא חוקית לכל דבר.

המזכירות