הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה

Post date: Sep 19, 2016 6:02:52 AM

19.09.16

חברים שלום,

הנדון: הזמנה לדיון המשך בנושא שדרוג תקנון האגודה

מזומן בזה מפגש נוסף להרחבת הדיון וליבון נושאים שונים בקשר לתקנון המוצע ובמטרה לאפשר לכלל ציבור החברים להביע דעה,

הנכם מוזמנים לדיון נוסף בנושא אשר יתקיים ביום שלישי 27.09.16 בשעה 20:00 בבית העם.

חבר שמעניין לקבל העתק תקנון המשודרג יפנה למזכיר האגודה.

נא השתתפותכם.

בברכה,

ועד ההנהלה